Van Wijnen logo

In opdracht van Woonstichting De Key voert Van Wijnen onderhoudswerkzaamheden uit aan de Charles Leickertstraat en Anton Waldorpstraat.

Fase 1 hebben wij reeds afgerond met mooie resultaten. Het gemiddelde cijfer uit de evaluatie betrof een ruime 7.
De voorbereidingen voor fase 2 zijn opgestart. Deze werkzaamheden starten binnenkort. Op deze site leest u hierover en kunt u uw vragen stellen.

Informatie

Uw woonblok wordt opgeknapt

Het woonblok waarin u woont, is toe aan een opknapbeurt. Ook willen we een aantal verbeteringen doorvoeren. Zo zorgen we er voor dat het woonblok er weer fris en netter uitziet en weer langer mee kan. In overleg met uw bewonerscommissie en Van Wijnen kwam De Key tot een onderhoudsplan.

Hier leest u wat we gaan doen

Het is belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren. Zo weet u wat u kunt verwachten en wat het onderhoud voor u betekent. Leest u deze informatie daarom goed door, bekijk onderstaande video en download de tekening.

Neemt u gerust contact op als u nog vragen heeft

Voor vragen over de onderhoudswerkzaamheden in en om uw woning neemt u contact op met de bewonersbegeleider van Van Wijnen. Maikel van Kruistum is bereikbaar per e-mail.

Bij spoedgevallen, zoals een lekkage of stroomstoring belt u De Key Woonservice via het telefoonnummer 020 – 621 14 33.

Uitgangspunten onderhoud

Kwaliteit van het woonblok verbeteren

We verbeteren de veiligheid, het comfort en de uitstraling van het woonblok. Ook verwijderen we het nog aanwezige asbest waar we werken. Daardoor kan het woonblok weer langer mee en kunt u er prettiger wonen.

Woningen met een beter binnenklimaat en energiezuiniger

We brengen energiebesparende voorzieningen aan, zoals isolatie, en combineren dit met vraaggestuurde mechanische ventilatie. Hierdoor voelt uw woning warmer en prettiger aan en wordt de kans op schimmel- en vochtproblemen kleiner. Ook kunt u besparen op uw energiekosten.

Geen huurverhoging voor bewoners

De werkzaamheden worden voor u gratis uitgevoerd.

Tijdens de werkzaamheden kunt u in uw woning blijven

U hoeft niet weg als we met uw woning of woonblok bezig zijn. Wel heeft u er last van. U leest er hier meer over.

Wat gaan we doen?

We voeren werkzaamheden uit buiten uw woning en in uw woning. Zo frist uw woning op en wordt deze beter geïsoleerd, gemakkelijker verwarmd en minder brand- en inbraakgevoelig.

Buiten uw woning:

 • Vervangen van de kozijnen in trappenhuizen en dakkapellen
 • Vervangen van de algemene verlichting voor LED-verlichting
 • Vervangen van de bellentableaus en postkasten
 • Vervangen van de algemene toegangsdeuren
 • Vervangen van de hemelwaterafvoeren
 • Isoleren van de spouwmuren
 • Isoleren van de zolders
 • Isoleren van de gevelwand in het trappenhuis
 • Schilderen van het trappenhuis en coaten van de vloeren
 • Schilderen van het hout- en betonwerk en staal
 • Schilderen van de balkonvloeren
 • Reinigen van het beton- en metselwerk
 • Aanbrengen van een gemeenschappelijke schotelontvangst

Wat gaan we doen?

In uw woning:

 • Vervangen van de kozijnen met ventilatieroosters
 • Aanbrengen van isolatie in en rondom de nieuwe kozijnen
 • Aanbrengen van vraaggestuurde mechanische ventilatie
 • Aanbrengen van een systeemplafond in de hal voor ventilatiekanalen naar keuken, badkamer en toilet (oude openingen zetten we dicht)
 • Inkorten van de binnendeuren voor de ventilatiestroming
 • Vervangen van alle radiatorleidingen
 • Vervangen van de woningtoegangsdeur inclusief driepuntsluiting en kerntrekbeveiliging om inbraak tegen te gaan
 • Aanbrengen van een balkonkast met gevelisolatie bij oude stortkoker
 • Keuren van de elektra-installatie en maken van extra groep voor de mechanische ventilatie
 • Aanbrengen van een brandwerende wand in gangkast
 • Aanbrengen van een brandwerend plafond in meterkast
 • Aanbrengen van een rookmelder in de hal

In de onderstaande afbeelding geven we u een impressie van de werkzaamheden.

Hinder tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden ondervindt u hinder. Uiteraard doen wij ons uiterste best om dit voor u zo veel mogelijk te beperken.

U heeft tijdelijk minder uitzicht en minder licht in uw woning

Tegen uw woning staat een steiger, die het licht en uw uitzicht kan blokkeren. Deze steiger is nodig om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren. De steiger schermen we af met doorzichtig gaas en voorzien we van inklimbeveiliging.

U hoort tijdelijk veel lawaai en er is stof

Wij doen ons best om overlast te voorkomen, maar timmeren, boren en slopen leveren geluids- en stofoverlast op. Wij plaatsen daarom stucloop en afschermwanden om inwaaien van stof te beperken.

U heeft tijdelijk een afschermwand in uw woning

Deze tijdelijke wand zorgt ervoor dat stof en andere overlast zoveel mogelijk buiten uw woning blijft. Deze wanden zijn ook nodig voor de asbestsanering.

Uw balkon is tijdelijk niet bruikbaar

Dit komt door de werkzaamheden die wij buiten uw woning uitvoeren. Voordat onze werkzaamheden beginnen, dient u uw balkon leeg te maken. Wij nemen contact met u op voor de planning, zodat u hier rekening mee kunt houden. Zodra uw balkon weer te gebruiken is, geven wij dit uiteraard ook weer aan.

Wat verwachten wij van u?

Zonder uw hulp en een goede voorbereiding kunnen wij de werkzaamheden niet goed uitvoeren. Wij hebben uw medewerking en ruimte nodig op verschillende momenten tijdens het proces.

Verleen bij huisbezoeken toegang

Voor de werkzaamheden starten, komen de opzichter van De Key en/of uitvoerder van Van Wijnen bij u langs om de staat van uw woning te beoordelen en na te gaan of de situatie overeenkomt met onze informatie. Deze huisbezoeken zijn noodzakelijk en onderdeel van de voorbereidingen. Ook bespreken we met u tijdens de huisbezoeken welke werkzaamheden er bij u gaan plaatsvinden, hoe dit in zijn werk gaat en wat we van u verwachten. Dit doen we om de onderhoudswerkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen en de overlast te beperken.

Maak de plekken waar wij gaan werken vrij van spullen

Denkt u hierbij aan de ruimte bij de kozijnen, de gangkast, de meterkast, het balkon en eventueel uw zelf aangebrachte voorzieningen. Dat zorgt er voor dat wij de werkzaamheden goed kunnen uitvoeren en uw eigendommen niet beschadigen. Voordat de onderhoudswerkzaamheden starten, geven we de exacte werkplekken bij u aan.

Verleen toegang tijdens werkzaamheden

We zijn naar verwachting vijf dagen in uw woning aan het werk en nog twee dagen als voorbereiding en afronding. De werktijden zijn vanaf 7.00 uur ’s ochtends. Eventuele bewonerswensen zullen aansluitend worden opgepakt. We vragen u toegang te verlenen voor deze periode. In overleg met de opzichter van De Key is het mogelijk de sleutels uit te lenen aan Van Wijnen.

Neem contact met De Key op als u begeleiding nodig heeft

U kunt als bewoner overlast ondervinden van de werkzaamheden. Mocht zich een situatie voordoen waarbij u begeleiding nodig heeft, neemt u dan contact op met de opzichter van De Key. Dit is maatwerk.

De werkzaamheden in beeld

Bent u benieuwd hoe de verbouwwerkzaamheden er in de praktijk uitzien?
De eerste fase hebben wij reeds afgerond. Neem een kijkje!

Voortgang Charles Leickertstraat 1 - 19

Instemming
Uitvoering
Oplevering

Voortgang Anton Waldorpstraat 71 - 88

Instemming
Uitvoering
Oplevering

Voortgang Anton Waldorpstraat 50 - 69

Instemming
Uitvoering
Oplevering

Voortgang Charles Leickertstraat 6 - 44

Instemming
Uitvoering
Oplevering

Voortgang Marius Bauerplantsoen 11 - 107

Instemming
Uitvoering
Oplevering

Voortgang Anton Waldorpstraat 1 - 49

Instemming
Uitvoering
Oplevering